ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
GR / EN
 

ABOUT US

Οι  LABADARIOS ARCHITECTS παρέχουν υπηρεσίες Μελέτης, Διαχείρισης και Επίβλεψης Αρχιτεκτονικού Έργου

Σκοπός τους είναι η άρτια σχεδίαση και επίβλεψη για την σωστή υλοποίηση κάθε έργου, με άξονα την λειτουργικότητα την επιλογή άριστων υλικών και τις ιδιαίτερες αισθητικές ανάγκες του πελάτη, πάντα με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών και των συνεργατών μας εγγυάται την πραγματοποίηση κάθε ιδέας και πρότασης.

Oι LABADARIOS ARCHITECTS αναλαμβάνουν :

- Έκδοση Αδειών Δόμησης

- Μελέτες νέων κτηρίων

- Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων (INTERIOR DESIGN)

- Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου (Αρχιτεκτονική Τοπίου)

- Την Οργάνωση του δικού σας Έργου (Project Management)

- Επίβλεψη Κατασκευής

- Καλλιτεχνική Διεύθυνση και Γραφιστική (Graphic Design)


  Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future